20February2018

سازمان جوانان کمونیست

شاهرودی و بقیه جنایتکاران را محاکمه خواهیم کرد

شاهرودی قاضی شناخته شده جمهوری اسلامی با سرشکستگی از بیمارستانی در هانوفر آلمان فراری داده شد و از چشم تظاهر کنندگان دور گردید. اما پرونده اش رسما در دادگاه گشوده شده است و ما مردم او را محاکمه خواهیم کرد. این شروع کار این دوره ما برای محاکمه شاهرودی و بقیه سران جمهوری اسلامی است. اینها دستشان تا آرنج به خون عزیزان مردم آلوده است و هرکدام هزاران شاکی خصوصی دارند و نمیتوانند از دست عدالت در بروند.
یک هفته پر شور و پر التهاب را مخالفان جمهوری اسلامی برای تعقیب و دستگیری و محاکمه شاهرودی پشت سر گذاشتند. دنیا چهره کثیف این "قاضی مرگ" و کل حکومت جنایتکاران اسلامی را بهتر شناخت و دقیقا او را با همین نام در رسانه ها مخاطب قرار دادند. با کارزار ضد شاهرودی دنیا متوجه ابعاد عظیم خیزش و مبارزات مردم در ایران برای خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی شد. صدای مخالفان حکومت را در خارج همه کس شنید.
شاهرودی می دانست که پرونده محاکمه اش رسما به جریان افتاده و هر آن خطر دستگیری اش وجود دارد. بنابر این فرار را بر قرار ترجیح داد. در این میان وزارت خارجه آلمان بی شرمانه از زبان سخنگویش اعلام کرد که ”رئیس پیشین قوه قضاییه ایران “به علت یک بیماری سخت، خواستار مداوای خود در آلمان شده است”. وزارت خارجه آلمان تاکید کرده پس از بررسی پرونده‌های پزشکی شاهرودی و مطمئن شدن از بیماری‌اش، امکان سفر او فراهم شده است."
این یک رسوایی برای دولت آلمان است و مطمئن باشید که این دولت بهای سنگینی بخاطر همکاری آشکارش با دشمن خونخوار مردم خواهد پرداخت. دوره کنونی دوره تجارت و معامله و فرش قرمز برای جنایتکاران جمهوری اسلامی نیست. آن دوره تمام شده است. دوره کنونی دوره به زیر کشیدن حکومت اسلامی است. هر حکومت و رسانه و دولت مرتجعی که این را متوجه نباشد، ضرر خواهد کرد. ما این را در ناصیه جامعه آلمان و حمایت بیدریغ مردم از خیزش مردم ایران نیز می بینیم. صدای انقلاب و حق خواهی مردم ایران را در آلمان این روزها بوضوح شنیده ایم. مردم مترقی و انسان دوست را بخوبی میشناسیم. امروز که پرونده شاهرودی گشوده شده است هر دولتی که به محاکمه او کمک نکند و برعکس با اینها دست دهد و مماشات و توطئه گری کند، با بازخواست مردم کشور خودش مواجه خواهد شد. 
خارج کشور که هیج موقع برای جمهوری اسلامی امن نبود، اکنون نا امن تر هم شده است. هر مقام حکومت و عمله و اکره اش با هر پوششی به صرافت حضور در خارج کشور بیفتد، قدرت اعتراضات مخالفان خشمگین حکومت را حس خواهد کرد. خارج کشور دیگر تماما برای سران جنایتکار حکومت نا امن شده است.
ما اعلام میکنیم که فراری شدن نه فقط آخر این ماجرا نیست بلکه این تازه شروع این جدال برای محاکمه این جنایتکار جمهوری اسلامی است. شاهرودی باید محاکمه شود. این پرونده را ما با قدرت پیگیری خواهیم کرد. خانواده ها و بستگان عزیزان بسیاری که توسط این حکومت کشتار شده اند این پرونده را دنبال خواهند کرد. شماره معکوس برای جمهوری اسلامی شروع شده. شاهرودی یکی از اولین افرادی است که در دادگاه علنی مردمی باید در مورد جنایاتش پاسخگو شود.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران به همه انسانهای آزادیخواه و مبارز و برابری طلبی که در طول یک هفته گدشته همراه و همگام با کمپین تعقیب و دستگیری شاهرودی بودند، خسته نباشید می گوید و دست همه دست اندرکاران این مبارزه گسترده را به گرمی می فشارد. ما همه شما را به ادامه خستگی ناپذیر این مبارزه فرا میخوانیم. محاکمه شاهرودی را باید همچنان محکم دنبال کنیم و تردیدی نداشته باشیم که او را در پشت میز متهمین خواهیم دید.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
12 ژانویه 2018

پیامگیر تلگرام: @sjktamas
کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny

در صورت قطع اینترنت، فیلتر تلگرام و مختل شدن اینستاگرام، شروع تجمعات هر روز در تمام شهرها ساعت ۱۷:۰۰ در مکانهای روز قبل

پیروزی نهایی از آن ماست!

https://telegram.me/enghelabezananeh
کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny
پیامگیر تلگرام: @sjktamas

 

✊️معیشت، منزلت، حق مسلم ماست

✊️آزادی، آزادی، آزادی

✊️یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه

✊️دزد غارت میکند، دولت حمایت میکند

✊️زندانی سیاسی آزاد باید گردد

✊️کارگر زندانی، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

✊️یا کار یا بیمه بیکاری

✊️آزادی، برابری، عدالت اجتماعی

✊️حقوق شهروندی حق مسلم ماست

✊️مرگ بر دیکتاتور

✊️اسلام رو پله کردین، مردم رو ذله کردین

✊️ما اعتراض داریم به قیمتهای بالا

✊️سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن

✊️ما فقر نمی خواهیم، بیکاری نمیخواهیم

✊️مرگ بر بیکاری

✊️نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم

✊️مرگ بر گرانی، مرگ بر بیکاری

✊️نصرالله را رها کن، فکری به حال ما کن

✊️تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم

✊️حکومت دیکتاتور نمیخوایم نمیخوایم

✊️حکومت اختلاس نمیخوایم نمیخوایم

✊️حکومت ظلم و فساد نمیخوایم نمیخوایم

✊️حکومت چپاول نمیخوایم نمیخوایم

✊️جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم

✊️مساجد را رها کن، فکری به حال ما کن

✊️زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی، وای از این ظلم وای از این ظلم

✊️استثمار، بیگاری، منطق سرمایه داری

✊️نان، کار، آزادی
https://t.me/enghelabezananeh/6768
کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny
پیامگیر تلگرام: @sjktamas

آتش خشم مردم زبانه میکشد 
حمله به مراکز سرکوب حکومت شروع شده است

با تاریک شدن هوا در روز نهم دیماه ابعاد حضور مردم در تظاهرات ها همه جا بسرعت گسترش یافت و اعتراضات ابعاد تازه ای گرفت. حمله به مراکز سرکوب در شهرهای مختلف شروع شده است. در اهواز گفته میشود ۵۰ هزار نفر تا ساعت ۱۲ شب در خیابان بوده اند. سنندج به تظاهرات پیوست. مردم خشمگین و انقلابی، دادگستری کاشان را مورد حمله قرار دادند و پوستر خامنه ای را آتش زدند، یک فرمانداری را در استان خرم آباد آتش زدند و به تعدادی از مراکز دولتی حمله کردند، در مشهد موتورهای سرکوبگران را آتش زدند و سرکوبگران را تار و مار کردند، فرمانداری اراک توسط مردم تصرف شد، در تهران به پایگاه های بسیج حمله کردند، در کرج موتورهای سرکوبگران را به آتش کشیدند، در زنجان و شهسوار بسیجیان را تار و مار کردند، در ملایر دفتر امام جمعه را سنگباران کردند، در بندرعباس بنر خامنه ای را آتش زدند، در شیراز با شعار توپ تانک مسلسل بنر قاسم سلیمانی را و در کرمانشاه پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند.

زنده باد مردم انقلابی 
سرنگون باد جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران 
۹ دیماه ۱۳۹۶، ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷

زمان و مکان اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی 
یکشنبه ۱۰ دی ۹۶
در ۶۳ شهر ایران
https://telegram.me/enghelabezananeh

با انقلاب زنانه در @sjktamas در ارتباط باشید.

✌️همراه شو عزیز!

در خانه ها نمانید، همگی از خانه ها خارج شده و در خیابانها به هم ملحق شوید
شنبه ۹ دی ۹۶
https://telegram.me/enghelabezananeh
#اعتراض_سراسرى #اعتراضات_سراسری علیه جمهوری

 

✊️ معیشت، منزلت ، حق مسلم ماست

✊️ آزادی، آزادی، آزادی

✊️ یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه

✊️ دزد غارت میکند، دولت حمایت میکند

✊️ کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

✊️ یا کار یا بیمه بیکاری

✊️ آزادی، برابری، عدالت اجتماعی

✊️ سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن

✊️ مرگ بر بیکاری

✊️ حقوق شهروندی حق مسلم ماست

✊️ اسلامو پله کردین، مردم رو ذله کردین

✊️ ما اعتراض داریم به قیمتهای بالا

✊️ نترسید، نترسید ما همه باهم هستیم

✊️ مرگ بر گرانی، مرگ بر بیکاری

✊️ آزادی عدالت حق مسلم ماست

✊️ زندانی سیاسی آزاد باید گردد

✊️ کارگر زندانی آزاد باید گردد

✊️ معیشت منزلت حق مسلم ماست

✊️ نصرالله را رها کن فکری به حال ما کن

✊️ تا حق خود نگیریم از پا نمینشینیم

✊️ حکومت دیکتاتور نمیخوایم نمیخوایم

✊️ حکومت اختلاس نمیخوایم نمیخوایم

✊️ حکومت ظلم و فساد نمیخوایم نمیخوایم

✊️ حکومت چپاول نمیخوایم نمیخوایم

✊️ مرگ بر دیکتاتور

✊️ مرگ بر جمهوری اسلامی

✊️ مرگ بر روحانی مرگ بر خامنه ای

✊️ آیت الله میلیاردر محکوم باید گردد

✊️ یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه

✊️ جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم

نه بد می‌خوایم، 
نه بدتر.

از نیشکر هفت تپه 
تا معدن آق دره
بر کارگر چه رفته؟
بر کارگر چه رفته؟

اصولگرا، اصلاح طلب،
هر دوتا منفعت طلب

معیشت، منزلت، حق مسلم ماست

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کارگر زندانی، آزاد باید گردد

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

✊️ مساجدو رها کن فکری به حال ما کن

✊️ سید علی حیا کن حکومتو رها کن

✊️ جمهوری اسلامی نابود باد گردد

✊️ مرگ بر حزب الله

✊️ زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی، وای از این ظلم وای از این ظلم.

https://t.me/jk_org/5249

پیامگیر تلگرام: @sjktamas

کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny

https://t.me/uniiran/966
همانطور که مستحضر هستید با توجه به صحبت های انجام شده نظر بر این بوده است که "ایستگاه متروی دانشگاه خوارزمی"جنب درب اتوبان تا ۲۲ بهمن ماه افتتاح و راه اندازی گردد.
اما مسئولین استانداری البرز برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی هیچ اهمیتی قائل نبوده و با این طرح مخالفت کرده و این طرح را یکطرفه و بدون در نظر گرفتن خواسته‌ی دانشجویان لغو کرده اند.

لذا با توجه به ضرورت احداث ایستگاه متروی دانشگاه خوارزمی ما دانشجویان دانشگاه خوارزمی فردا مورخ ۱۳۹۶/٨/۳۰ ساعت 9:30 روبروی ساختمان مرکزی تجمع کرده و پس از آن به سمت درب دانشگاه حرکت میکنیم.

#ایستگاه_خوارزمی_حق_دانشجو 
#دوباره_اتحاد_دانشجو 
#اجتماع_دانشجو

#همه_با_هم

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرامی @sjktamas

Page 1 of 9

connect1