25February2018

سازمان جوانان کمونیست

دانشگاه تهران در اعتراض به سیاست های آموزشی
https://www.instagram.com/p/BayWR7iH18i/

شعارهای دانشجویان :

تدبیر این وزارت علم است یا تجارت
دولت اعتدالی سفره ی ما شد خالی
دانشگاه پولگردان / تضعیف زحمت کشان 
پردیس بین الملل / انحلال انحلال
دانشگاه پادگانه /تدبیر امید چاخانه

بیانیه‌ی تجمع دانشجویان و فعالان صنفی دانشگاه تهران در اعتراض به سیاست‌های ضد اجتماعی دولت در عرصه‌ی آموزش

در چهار سال گذشته، دانشگاه نیز مانند سایر عرصه‌های زندگیِ اجتماعی در ایران، هدف یک برنامه‌ی فراگیر سیاسی-اقتصادی قرار گرفته است، برنامه‌ای که مردم و فرودستان – از جمله کارگران، معلمان، پرستاران و دانشجویان – را از حقوق اجتماعیِ اساسی‌شان محروم کرده است. این پروژه نام‌های گوناگونی به خود گرفته است: «خصوصی‌سازی»، «پولی‌سازی»، «تجاری‌سازی»، «کالایی‌سازی» و.... اما همه‌ی این نام‌ها اشاره به طرحی واحد دارند؛ طرحی که هدفش چیزی نیست جز تهی‌دست‌سازی هرچه بیش‌تر مردم و طبقات زحمتکش، سلب حقوق اجتماعی-اقتصادیِ آنان به نفع فرادستان، و تبدیل قشرهای گوناگون مردم – از جمله دانشجویان – به انسان‌های مستمندی که برای رفع اساسی‌ترین نیازهای خود باید به ارزان‌ترین و پست‌ترین کارها تن بدهند. برنامه‌ی دولت اعتدالی، که حمله به جیب‌های خالی و سفره‌های فقیرانه‌ی فرودستان و تضمین سودآوری سرمایه‌داران است، در حوزه‌ی آموزش به شکل خصوصی‌سازی و پولی‌سازیِ خدمات آموزشی تجلی یافته است.

در چهار سال گذشته، دولت و وزارت علومی مُجریِ این طرح‌ها در دانشگاه بوده‌اند که با شعارهایی مثل «بازگرداندن امید به دانشگاه‌ها»، «دانشگاه امن، نه دانشگاه امنیتی» و «دانشگاه پادگان نیست» روی کار آمدند؛ اما تجربه‌ی فعالیت سال‌های گذشته‌ی فعالان صنفی و مستقل نشان داد که نه تنها دانشگاه همچنان «پادگان است» و وقتی منافع صاحبان قدرت و سرمایه به خطر بیفتد احضارها و تهدیدهای امنیتی همچنان ادامه می‌یابد، بلکه دولت با سیاست‌هایش در قبال دانشگاه و با پولی‌سازیِ فزاینده‌ی خدمات آموزشی نشان داده که دانشگاه «بانک» هم است! دانشگاه در این سال‌ها، به مراتب بیش از پیش به محلی برای سودآوریِ صاحبان سرمایه و کسب‌وکار مسئولان دانشگاهی بدل شده است؛ و در ماه‌های اخیر، با طرح «کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی»، دانشگاه به محیطی بدل شده برای این‌که کارفرمایان به راحت‌ترین شکل به نیروی کار ارزان دسترسی پیدا کنند. «اُمید»ی که به دانشگاه‌ها برگشت، نه «اُمید» دانشجویان، بلکه «اُمید» کارفرمایان، صاحبان سرمایه و بانکدارها بود.

در هفته‌های اخیر، معرفیِ دکتر منصور غلامی از سوی دولت به مجلس، برای تصدی کرسی وزارت علوم، منجر به اعتراض دانشجویان سراسر کشور شده است. این اعتراض‌ها – و همچنین تجمع اعتراضیِ امروز ما دانشجویان دانشگاه تهران – اگر چه «به بهانه‌»ی معرفی آقای غلامی صورت گرفته‌اند، اما ریشه در مسائل اساسی‌تری دارند که نمی‌توان آن‌ها را به این یا آن شخص خاص فروکاست. به بیانی دیگر، مسائل بنیادیِ دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر – یعنی آن دسته از مسائلی که زندگیِ روزمره‌ی دانشجویان در دانشگاه، حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان، و نیز مسائل معیشتی و صنفیِ آن‌ها – مسائلی هستند که برای حل‌شان نمی‌توان به وزیر شدن این یا آن شخص، یا به اختلاف‌های میان این یا آن جناح سیاسی دل‌خوش کرد.

در طول دوازده سال گذشته تشکل‌های وابسته و قدرت‌ساخته‌ی به اصطلاح دانشجویی ثابت کرده‌اند که همواره به دنبال تأمین منافع جناحی خود در دانشگاه‌ها هستند. در انتخابات سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ انجمن‌های اسلامی فعالیت‌های دانشجویی را به زايده‌ای از برنامه‌ی ستادهای انتخاباتیِ جناحی خاص بدل کردند. حال، پس از معرفی دکتر غلامی، انجمن‌های اسلامی که «امید» واهی خود را ناامید دیده‌اند، می‌کوشند با بهره‌برداری از مناسبات جناحی روابط پشت پرده و سوءاستفاده از دغدغه‌های دانشجویان، جلوی انتصاب یک شخص خاص را بگیرند و گزینه‌ی جناح مطلوب‌شان را بر کرسی وزارت بنشانند و از امتیازهای ویژه‌ی آن – از جمله دسترسی به مناصب و مشاغل دولتی – بهره‌مند شوند.

ما دانشجویان دانشگاه تهران، که امروز در اعتراض به معرفی دکتر غلامی برای تصدی کرسی وزارت علوم و تداوم سیاست‌های ضداجتماعی دولت در دانشگاه‌ها تجمع کرده‌ایم، بر این باوریم که مطالبات دانشجویان و جامعه‌ی دانشگاهی تنها با تداوم فعالیت و تلاش بی‌وقفه‌ای که دانشجویان در سال‌های اخیر علیه روند پولی‌شدن و امنیتی‌شدن دانشگاه‌ها ایستاده‌اند، محقق می‌شوند. ما بر خلاف تشکل‌های وابسته و قدرت‌ساخته دست گدایی جلوی این یا آن جناح سیاسی دراز نکنیم، بلکه به قدرت جمعی دانشجویان و فرودستان برای پیگیری خواسته‌هایشان برحق‌شان باور داریم.

ما دانشجویان دانشگاه تهران اعلام می‌کنیم که مطالبات زیر، گزیده‌ای از مطالبات جامعه‌ی دانشگاهی است که فعالیت در راستای تحقق آن‌ها را ادامه خواهیم داد، چه دولت اعتدالی توجهی به اعتراض دانشجویان علیه دکتر غلامی داشته باشد چه نداشته باشد:

1- تلاش وزارت علوم در جهت الغای سریع و بی‌چون‌وچرا «طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی»
2- افزایش ظرفیت روزانه، توقف گسترش ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و انحلال پردیس‌های بین‌الملل
3- بازگرداندن فضاهای دانشگاهی به دانشجویان و دانشگاهیان و توقف واگذاری این فضاها به بخش خصوصی
4- پوشش کامل خدمات و یارانه‌ی دولتی در بخش غذا و اسکان دانشجویان
5- بازگرداندن نمره‌ی پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد 
6- افزایش سنوات مجاز تحصیلی و بازگرداندن آن به وضعیت پیشین
7- حذف برخوردهای امنیتی درپاسخ به مطالبات و اعتراضات دانشجویان
8- اعطای مجوز به ایجاد تشکل‌های دانشجویی دگراندیش و مستقل از جناح‌های قدرت 
9- بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها
10- بازگرداندن حق تحصیل برای همه قومیت‌ها و مذاهب
11- ازبین‌بردن تبعیض‌های جنسیتی و جغرافیایی در گزینش دانشگاهی
12- تصحیح آیین نامه های تشکل ها و به ویژه شوراهای صنفی و حذف موادی که در سالهای اخیر به آیین‌نامه اضافه شده و تضعیف قدرت شوراها را در پی داشته است
13- ارائه مجوز برای «اتحادیه شوراهای صنفی کشوری» در جهت افزایش توان مداخله‌گری شوراهای صنفی و هماهنگی بیش‌تر در طرح مسائل صنفیِ دانشجویان.

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرامی @sjktamas

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرامی @sjktamas

مجموعه توییتهایی با هشتک
#تجربیات_دانشگاه
#تاریخچه_انجمن_اسلامی
https://www.instagram.com/p/BayJo7xHqLY/
#انجمن_اسلامی در دهۀ ۲۰ و برای مبارزه با مارکسیسم و بهاییگری (و نه استبداد) در دانشگاه‌ تأسیس شد

‏۲. #انجمن_اسلامی ادامۀحلقه‌هایی چون فدائیان اسلام، کانون اسلام طالقانی و.. بود که بازرگان بمنظور مبارزه با "الحاد و مادیگری" آنرا تأسیس کرد.

‏۳. اولین فعالیت رسمی #انجمن_اسلامی در دهۀ پر تب و تاب ۲۰ خواندن نماز جماعت علنی در دانشگاه زیر نگاه تمسخرآمیز دانشجویان بود
#تجربیات_دانشگاه

‏۴. سالها پس از انتشار مجلۀدنیا و در زمان تأسیس حزب توده، کمونیسم مترادف علم و پیشرفت قلمدادمیشد و همزمان دغدغۀ انجمنیها خواندن نمازجماعت بود.

‏۵. در دوران آزادیهای سیاسی دهۀ۲۰ که جنبش دانشجویی متوجه مبارزه با دربار و استعمار بود، #انجمن_اسلامی درحال نیروگیری برای انجمن حجتیه بود.

‏۶. پس از کودتای سال ۳۲ و سرکوب خونین ۱۶ آذر و در اختناق دهۀ ۳۰ تنها #انجمن_اسلامی اجازۀ فعالیت و چاپ نشریه در دانشگاه را داشت: "گنج شایگان"

‏۷. از "دستاورد"های #انجمن_اسلامی بازکردن پای آخوندها به دانشگاه بود؛ آخوندهای بیسوادی که پیش از آن جرأت نزدیک شدن به محیطهای علمی را نداشتند.

‏۸. با وجود آزادی نسبی #انجمن_اسلامی در دهۀ۴۰ کل فعالیت اینها از ساخت مسجد دانشگاه.ت فراتر نرفت؛ اینها دربرابر چپها چیزی برای ارائه نداشتند.

‏۹. اقلیتی محض و ایزوله در دانشگاه؛ دراین شرایط فعالیتهای انجمنیها گاه حالت ایذایی بخودمیگرفت، مثل حمله به تولد دختری دانشجو دردانشگاه شیراز.

‏۱۰. تشکیل "گروه ضربت" توسط انجمنیها در دانشگاه تبریز؛ حمله سلف گشت ارشاد به دانشجویان دختر و پسر "قرتی" برهبری علی عبدالعلیزاده وزیر اصلاحات.
‏۱۱. دهۀ ۵۰ اوج نفوذ سیاسی و معنوی سازمانهای فدایی و مجاهدین در دانشگاه‌هاست و فقدان آلترناتیو انجمنیها را بخشا به چنین رفتارهایی سوق داده.

‏۱۲. پس از انقلاب علیرغم همه امکانات و سرکوب روزمرۀ چماق بدستان #انجمن_اسلامی و تحکیم درانتخابات سال ۵۸ شورای دانشگاه ۱۰% بیشتر رأی نیاوردند.

‏۱۳. شکست سنگین انجمن در دانشگاه رژیم را به کودتای [انقلاب] فرهنگی تشویق کرد؛ بازوی این سرکوب همین تخمهای دوزردۀ اکنون لیبرال بودند: انجمنیها.

‏۱۴. از نقش اینها در شناسایی، دستگیری و اخراج همکلاسیهای کمونیست و مبارزشان در دهه ۶۰ میگذریم. نقش دیگر اینها چون گشت ثارالله در دانشگاه بود.

‏۱۵. انجمنیها غالبا دراختیار جناح خط امام حزب ج.ا بودند.دردهۀ۷۰ و استحاله طلب شدن فالانژهای سابق،انجمن و تحکیم هم پوست انداختند و لیبرال شدند.

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرامی @sjktamas

تجمع دانشجویان دانشگاه #تربیت_مدرس
در اعتراض به معرفی وزیر علوم ناهمسو با مطالبات دانشجویان
روز شنبه ششم آبان ماه، ساعت 12:30
مقابل مسجد
متنی برای دوستان اصلاح طلب
https://t.me/uniiran/890

تجمع دانشجویان دانشگاه شهرکرد
در اعتراض به معرفی وزیر علوم ناهمسو با مطالبات دانشجویان
روز شنبه ششم آبان ماه، ساعت ۱۲
محوطه علوم پایه
متنی برای دوستان اصلاح طلب
https://t.me/uniiran/890

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
در اعتراض به معرفی وزیر علوم ناهمسو با مطالبات دانشگاهيان
فردا شنبه ۶ آبان‌ماه ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روبروی سلف
متنی برای دوستان اصلاح طلب
https://t.me/uniiran/890

تجمع دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر
در اعتراض به معرفی وزیر علوم ناهمشو با مطالبات دانشجویان
شنبه6 آبان ماه، ساعت 12:30
حیاط روبروی لابی مکانیک
متنی برای دوستان اصلاح طلب
https://t.me/uniiran/890

تجمع دانشجويان دانشگاه رازی درراستای اعتراض به معرفی وزير علوم غیرهمسو با مطالبات دانشگاهیان

شنبه ششم آبان ماه ساعت ١١:٣٠ روبروی دانشكده فنی
متنی برای دوستان اصلاح طلب
https://t.me/uniiran/890

تجمع در اعتراض به معرفی وزیری
ناکارآمد،
امنیتی
و بنگاه‌سازِ دانشگاه،
شنبه ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه
مقابل سلف دختران
متنی برای دوستان اصلاح طلب
https://t.me/uniiran/89

 تجمع دانشجویی در اعتراض به معرفی وزیر علوم ناهمسو با مطالبات دانشگاهیان دانشگاه تهران
?شنبه ساعت ۱۲:۳۰
?روبه‌روی دانشکده فنی
متنی برای دوستان اصلاح طلب

 

تجمع دانشجويان پلی تکنیک در اعتراض به معرفی وزیر علوم ناهمسو با دانشگاه
دوشنبه۱ آبان ساعت۱۲

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرامی @sjktamas

Page 7 of 35

connect1