18October2017

سازمان جوانان کمونیست

از مجموعه دست نوشته های یک زن عاصی در انقلاب زنانه
سلام این لایحەی منع خشونت علیە زنان که مکرد مخالفت معاون قوه قضائیه بوده، نمی دانم چە بندهایی دارد ولی اگر فقط بتواند میزان خشونت را کم کند وحتی یک نفر را نجات دهد عالیست.
امروز صبح شوهرم وقتی خواست بە من حملە کند من مستاصل خواهش کردم کتکم نزند. ولی درکمال بیرحمی با دو دستش موهای سرم را از دو طرف گرفت و من کە روی مبل نشستە بودم و او ایستادە بود با کشکک زانوش بە پیشانیم با تمام قدرت شش بار ضربە زد و من از ترس جانم جیغ کشیدم و چون تابستان است بە خاطر اینکە صدام بیرون نرە از کتک زدنم دست برداشت. من از درد و ترس با دستانم جلوی چشمانم را گرفتم کە صدمەای بە چشمانم نزند. دستم از دو جا کبود شدە و تا کتفم درد شدیدی دارد و از صبح بی حس شدە والبتە سردرد دارم وبی حسی وحالت گزگز شدن هم در سرم و درون سرم حس میکنم.
جرم من این بود کە دیشب تو مهمانی پنج دقیقە گوشیم دستم بود و با تازە عروس برادرم درمورد شب پیشترش کە مراسم عقد بود چت کردیم. دقیقا پنج دقیقە هم طول نکشید وهمین شد بهانەای کە دق دلی این کە تو مراسم عقد برادرم، تو یک مجلس زنانە کە غیر داداشم کس دیگری نبود روسری سرم نبود، رو روی سرم دربیارە.
از صبح نمی دانم باید چکار کنم بە کجا پناە ببرم.
آقای قاضی اون ۱۲۸زن از ۱۸۰ زن که میگی شکایتشون رو پس گرفتند، اگر شکایتشان را پس نگیرند باید از زندگی و بچەهاشون بگذرند و نگاە بد جامعە کە زن را بیحیا میداند کە با یک دعوای "ساده" زندگی شکایت کردە روز را شب کند.
دعواهای زندگی برای همە نمک زندگی نیست، جدا از درد جسم روح و روان آدم را نابود میکند. 
جرم من فقط این بود کە زندگی میکنم زندگی کردن و شادی کردن و خیلی چیزهای دیگری کە بە خاطرش کتک میخوریم. حق ماست لااقل اگر اینها را حق ما نمی دانید اگر خدای نکردە یە باد بە کلمون خورد و خر شدیم و آدم شدیم کتکمان نزنید! آقای قاضی شدە دخترت یا خواهرت کتک بخورد وکبود شدە برگردد پیشت آیا آن زمان هم لازم نیست بە خاطر چند نفر لایحەای تصویب شود؟!
من زنم و هرگز خودم را نمی کشم و هر صبح با نسیم صبحگاهان دوبارە شبنم میشوم من زندگی هستم و تا آخر با انقلاب زنانە می مانم بە خاطر زنان سرزمینم و دختر بیگناهم!
آگرین همراه انقلاب زنانه در تلگرام

telegram.me/enghelabezananeh

ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه حکومت گفته است: که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده» است.
به گفته وی ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».
این مقام قوه قضائیه توضیحات بیشتری درباره این لایحه ارائه نکرده است.
وی مدعی شد: بر اساس نتایج یک تحقیق، از ۱۸۰ مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به دلایل متعدد «علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند».
۳شهریور۹۶
https://t.me/enghelabezananeh
همراهان گرامی!
?اظهارات این مقام قضایی و بررسی مواد لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان را چطور ارزیابی میکنید؟

?با فرض اینکه به گفته این مقام قضائی ۱۲۸ زن از ۱۸۰ زن شاکی، شکایت خود را پس بگیرند. آیا این را باید مبنای مخالف با لایحه منع خشونت علیه زنان قرار داد؟

 

32 دستگاه حکومتی و سازمان و نهاد تبلیغات اسلامی موظفند بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه، در راستای اسلامیزه کردن جامعه ایران، روی بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگراه ها، خیابانها و دیگر مکانهای تردد و عبور و مرور، به تبلیغات حجاب و عفاف بپردازند. آخرین تصویر ارائه شده از زن به جامعه توسط این نهادها که سالانه هزینه مالی کلانی را صرف این کار میکنند، برابری کردن با یک کالای منقول است؛ یک خودرو که میتوان آن را خرید و نیز فروخت. 
.
نگاه کالایی و ارتجاعی حکومت اسلامی به زن 
در واقع این ارگانهای حکومتی با اینگونه طرح های ارتجاعی، نوع نگاه کلیت حکومت جمهوری اسلامی به یک زن را یکبار دیگر به معرض نمایش عموم میگذارند. نگاهی کالایی و ارتجاعی که به حجم عظیمی از وقاهت و بیشرمی آغشته است، نگاهی که هیچ خبری از حرمت انسانی در آن نیست و به نوعی توهین به کلیت جامعه نیز محسوب می شود. حاکمیت جمهوری اسلامی که سردمدار تعرض به حقوق و شعور شهروندان است، اینبار تحت فشار موج بیحجابی زنان، از طریق 32 ارگان و نهادش دست به توهین به زنان و جامعه زده است. 
.
نگاه تحقیر آمیز به مرد 
همچنین در این بیلبورد تصویر ارائه شده از مردی که به حجاب زن اهمیت نمیدهد، برابر با یک سیب زمینی است. سیب زمینی که اصطلاحا بی رگ شناخته می شود و در فرهنگ مردسالارانه به "مرد بی غیرت؛ مردی که به رفتارهای ناموس خود (زن) اهمیتی نمیدهد" نسبت داده می شود. این نوع نگاه به مردان، در کنار نگاهی که همیشه مردان را متجاوزینی بالقوه می پندارد که همیشه زنان باید مراقبشان باشند و خود را بپوشانند، نوعی دیگری از نگاه توهین آمیز به مردان و جامعه است و در این نوع نگاه هم هیچ خبری از حرمت انسانی در آن نیست. نگاهی که مردان را نه در قالب انسان، بلکه از یک سو متجاوزین بالقوه و از سوی دیگرنگهبانان زنان تعریف میکند.
این نهادها تلاش میکنند با سیب زمینی پنداشتن مردان، این قشر جامعه را تحریک کرده و جزئی از نیروی سرکوبگر خود بسازند. این تلاش هم در واقع در اثر فشار همبستگی و اتحاد مردان با مبارزات زنان است، مردانی که تعداشان به مشارکت در مبارزه برای رهایی زنان روز به روز در حال افزایش است.
.
مطالبه برای لغو حجاب اجباری، نقطه عطف جدال جامعه و حکومت
امروز مطالبه برای لغو حجاب اجباری به نقطه عطف جدال جنبش نوین رهایی زن در ایران با جمهوری اسلامی تبدیل شده است. مطالبه ای که ارکان حکومتی که بر پایه دین استوار است را به چالش کشیده، در قالب یک مبارزه سیاسی با آن مقابله میکند و مدام به آن ضربه می زند. زنان و موج بی حجابی، مطالبه برای لغو حجاب اجباری، جنبش رهایی بخش زن و جنبش سکولاریستی، چنان پیشروی کرده اند که مسئولین نظام بارها اعتراف کرده اند که در پیاده سازی برنامه کلان اسلامیزه کردن جامعه و تحمیل حجاب و عفاف به زنان شکست خورده اند. 
ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید قم عملا در جلسه ای گفته است: "باید با موج ضدحجاب مقابله شود؛ زیرا حجاب یک مسئله سرنوشت‌ساز و مهم است و امروز جنبه سیاسی، مبارزاتی و دهن‌کجی به نظام نیز پیدا کرده است." احمد صحت‌قول، مدیرکل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، با اعلام اینکه "۱۰ استان ایران خط قرمز حجاب را رد کرده‌اند" آن را "زنگ خطری" برای جامعه طلاب و روحانیت در جمهوری اسلامی دانسته است.
.
حجاب در ذات یک پدیده ارتجاعی است
امروز باید بیش از گذشته نقش جمهوری اسلامی با پرچم حجاب را، در بیحقوقی و سرکوب زنان ایران افشا کرد. امروز باید همه جا اعلام کرد که حجاب در ذات یک پدیده ارتجاعی است که زنان را در سلولهای انفرادی محبوس میکند و آنها را از فعالیت های اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی محروم میکند، و همین پدیده ارتجاعی وقتی بصورت قانون درآمده باشد بستری برای بیحقوقی ها و تبعیض های قانونی بیشتر قطعا رقم می خورد. حجاب یک نوعی از پوشش نیست، حجاب پرچم اسلام سیاسی هست که هر جا بقدرت برسد بوسیله آن در ابتدای امر زنان را سرکوب کرده، به خانه فرستاده و از حضور در جامعه حذف میکند و از آنان برده هایی میسازد که در خانه مشغول شوهرداری، خانه داری، بچه زایی و بچه داری باشند.
.
زنان پیروز میدان مبارزه سیاسی با حاکمیت اسلامی 
اما واقعیت اینست که حکومت اسلامی نتوانسته زنان جامعه ایران را به دنبال خود بکشاند و رام کند، حتی با بکارگیری راههای خشونت باری چون چسباندن حجاب به پیشانی زنان توسط اکبر گنجی و اکبر گنجی ها در اوایل روی کار آمدن این حکومت، و اسیدپاشی ها به صورت زنانِ به اصطلاح "بد حجاب" به حکم امامان جمعه در همین اواخر. همچنین با خشونت ها و آزارهای خیابانی گشت ارشاد، و حتی با توهین به زنان و تحقیر مردان از طریق بیلبوردها هم نخواهد توانست جامعه ایران و اکثریت مخالف حجاب را سرکوب کند. شلاق و جریمه نقدی و غیر نقدی برای عدم رعایت "حجاب"، تهدیدات مختلف برای استخدام نشدن و اخراج از کار، توقیف خودروها به جرم بدحجابی با حکم قضائی، و در یک کلام بکار گماشتن 32 دستگاه حکومتی و سازمان و نهاد تبلیغات اسلامی در راستای تبلیغ و تحمیل حجاب و عفاف، در کنار آموزش و پرورش اسلامی و دستگاه قضائی، هرگز نتوانسته و نخواهد توانست زنان ایران را تسلیم کند. آنچه بر پیشانی جنبش زنان در ایران می درخشد، استواری و قدرت زنان در مقابل یک دستگاه و حکومت زن ستیز و سرکوب گر است. لذا باید بر مطالبه لغو حجاب اجباری، این نقطه عطف جدال جامعه و حکومت تاکید کرد، جنبش نوین رهایی زن و جنبش سکولاریستی را هر چه بیشتر تقویت کرد، از زنان مبارزاتشان حمایت کرد و کمیپین های براه افتاده را هر چه بیشتر گسترش داد.
پنجشنبه 14 تیر 1396، پنجم ژوئیه 2017
.................
?ارتباط با انقلاب زنانه ?
پیامگیر انقلاب زنانه در تلگرام 
@sjktamas
کانال تلگرام انقلاب زنانه 
telegram.me/enghelabezananeh
دایرکت به اینستاگرام انقلاب زنانه 
WOMEN.REVOLUTION
پیام خصوصی به صفحه فیسبوک انقلاب زنانه
facebook.com/womens.revolution1

از مجموعه دستنوشته های یک زن عاصی
حکام اسلامی در ایران همواره تلاش داشته اند زنان را به کنج خانه بفرستند. بعضی وقتها می گویند: "تا زمانی که ضرورتی ندارد، نباید زنان در هر شغل و مجموعه ای حضور داشته باشند. این با غیرت اسلامی سازگار نیست" و یا اینکه "چرا زن در کارهای غیر ضروری در خیابان ها و کوچه ها پرسه بزند؟"

من پرسه خواهم زد! کاملا غیر ضروری و از سر تفریح هر روز پرسه خواهم زد. من! جوری که دلم بخواهد آرایش میکنم و لباسی را که دوست دارم میپوشم و همه جا راه خواهم رفت. برای اینکه همه کوچه ها و خیابان های جائی که دنیا امده ام مال من هم هست. اگر هوس کنم بلند بلند توی خیابان ها میخندم. 

telegram.me/enghelabezananeh

من هر ساعت و هر جا که دلم بخواهد پرسه میزنم و هیچ کس به شما اجازه نخواهد داد روزمره زندگی مرا با کلمه “پرسه” تحقیر کنید. من هر روز جلوی چشمان پر از نفرت شما در خیابان های شهر میدوم. دوچرخه سواری میکنم و هر کاری که دوست داشته باشم انجام میدهم و به اینکه با دستان خالی و تنها با اراده و مبارزه و سرکشی ام سال هاست که رودرروی این همه لمپنی و خشونت علیه زن ایستاده ام و داغ تسلیم شدنم را به دلتان گذاشته ام، افتخار میکنم. 

این “غیرت اسلامی” تا به امروز بجز بوی خون و جنایت ثمره دیگری نداشته است.

منتظر دستنوشته های شما همراهان همیشگی انقلاب زنانه هستیم

 

یک دیالوگ:

برایان: خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش می کنم گوش کنید! یکی دو چیز هست که باید به شما بگم:

جمعیت: بگو! جفتشون رو بگو

برایان: ببینید، شما همه چیز رو اشتباه فهمیدین. شما نیاز ندارین که دنباله رو من باشین. شما نیازی ندارین که دنباله رو هیچ کسی باشین. باید یاد بگیرین که خودتون فکر کنین. شما همه دارای ارزش فردی هستین.

جمعیت: بله! ما همه دارای ارزش فردی هستیم!

برایان: همه ی شما متفاوت هستید.

جمعیت: بله! همه ما متفاوت هستیم!

فردی از میان جمعیت: من نیستم...

جمعیت: هیس!
برگرفته از فیلم: Life of Brian (1979)

تهیه و تنظیم از میلاد رسایی منش

 

نظراتتان را بصورت کامنت در پایین همین پست و نیز صوتی و کتبی میتوانید از طریق شماره 0046739681438 در واتس اپ، لاین، وایبر و تلگرام هم برای ما بفرستید.

پیامگیر تلگرام: @sjktamas

کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny

https://t.me/jk_org

اینستاگرام سازمان جوانان کمونیست https://instagram.com/Javanan.Komonist

توئیتر سازمان جوانان کمونیست https://twitter.com/javanankomonist

فیسبوک: https://www.facebook.com/cyo.sjk

کانال یوتیوب: https://www.youtube.com/javanankomonist

صفحه گوگل پلاس: https://goo.gl/sCCXVT

سایت: www.cyoiran.com

ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اسکایپ: javanan.tamas

 

اساس پديده مذهب، بردگي و كنترل بشر به منظور حفظ منافع حاكمان بوده و هست. در اين ويژگي همه مذاهب، چه اديان ابراهيمي چه ايراني و هندي و خاور دور، مشترك هستند. انچكه البته امروز شاهد ان هستيم ان است كه تبليغات وسيعي مي شود كه اگر به عنوان مثال اسلام خشن و يا غير انساني است، راه برون رفت از اين شرايط پناه بردن به مسيحيت است.
ويا بخشي از جريانات ناسيوناليستي ايراني از مردم دعوت ميكنند كه زرتشتي شوند. انچكه بخش پيشرو و اوانگارد جامعه در مواجه با اين جريانات بايد مد نظر داشته باشد ان است كه با تاكيد بر دست اوردهاي شگرف علوم مادي، چه در حوزه اجتماعي و سياسي، چه تكنولوژي و غيره، استدلال اين مرتجعين مبلغ مذاهب رنگارنگ را به چالش بكشند و در مقابل جامعه سكه يك پولشان كنند. مهم است كه به جامعه نشان داده شود، براي خوشبختي انسان، نه تنها احتياجي به مذهب نيست، بلكه مذهب مانعي مهم بر سر راه رهايي واقعي و كامل بشر است.

 

تهیه و تنظیم از میلاد رسایی منش

 

نظراتتان را بصورت کامنت در پایین همین پست و نیز صوتی و کتبی میتوانید از طریق شماره 0046739681438 در واتس اپ، لاین، وایبر و تلگرام هم برای ما بفرستید.

پیامگیر تلگرام: @sjktamas

کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny

https://t.me/jk_org

اینستاگرام سازمان جوانان کمونیست https://instagram.com/Javanan.Komonist

توئیتر سازمان جوانان کمونیست https://twitter.com/javanankomonist

فیسبوک: https://www.facebook.com/cyo.sjk

کانال یوتیوب: https://www.youtube.com/javanankomonist

صفحه گوگل پلاس: https://goo.gl/sCCXVT

سایت: www.cyoiran.com

ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اسکایپ: javanan.tamas

 
 
 
 

روز چهارشنبه ۱۸ مردادماه ۹۶ در بجنورد، مسلم محمدیاران، دادستان عمومی و انقلاب در شهر بجنورد، مورد هجوم مردم قرار گرفت و زخمی شد.
شامگاه دوشنبه ۱۶ مردادماه ۹۶ در خیابان ذکریای رازی شهر ری یک آخوند مورد تهاجم جوانان قرار گرفت. بنا‌ به این گزارش جوانان این منطقه اعلام کرده‌اند که در عکس العمل به قتل اصغر نحوی‌پور در روز ۲۵ تیر امسال، این آخوند را مورد تهاجم قرار داده‌اند.
طبق خبرهای منتشره یکی از اعضای شورای شهر سنندج مورد گوشمالی افراد ناشناس قرار گرفت.
روز سه شنبه ۳ مرداد ۹۶ یکی از آخوندهای نهاوند که مزاحم زنان و جوانان نهاوندی شده بود توسط دو جوان بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و راهی بیمارستان شد. اقدام این دو جوان مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. همه حاضرین بر این عقیده بودند که این آخوند در کار و زندگی مردم دخالت بیجا و فضولی میکند و حقش همین است که با کتک سر جای خودش قرار گیرد.
ساعت ۱۰ و ربع شب دوشنبه ۲۶ تیرماه ۹۶، آخوند ۳۶ ساله ای که امام جماعت روستای معتمدیه شهرستان فیروزه و از فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر بود، در خیابان رازی نیشابور از نزدیک و با افشانه فلفلی توسط یک گروه هشت نفره مورد حمله قرار گرفت و راهی بیمارستان شد و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت.
محسن فراهانی در اسلام شهر، ۳۱ اردیبهشت ۹۶ امر به معروف و مزاحمت برای دیگران بشدت کتک خورد. این فرد در شهرک جانبازان قائمیه با فضولی در زندگی جوانان و سوالات نامربوط از آنها مزاحمت ایجاد میکرد.
آمار ضرب و شتم ماموران حکومت صدها بار بیشتر از اینها است. تنها موارد معدودی به بیرون درز میکند. بعضا شرم میکنند کتک خوردن خود را حتی به اعضای خانواده خود اطلاع بدهند و حکومت نیز تلاش زیادی میکند که این خبرها منعکس نشود. تا مزدورانش مرعوب نشوند و تصویر واقعی از خشم و نفرت مردم داده نشود.

✍️از مجموعه دستنوشته های یک زن عاصی در انقلاب زنانه
درود، یک موضوع جالبی هست، حیفم اومد بهتون نگم، اینکه من در خانواده و فامیلی مردسالار بزرگ شدم که از همون کودکی برام عجیب بود که چرا مردها خودشون رو دست بالا میبینن. وقتی با پسرای فامیل مقایسه میشدم و...، خودمو رو بالا کشیدم. بزرگتر که شدم متوجه شدم، معضلی به نام مردسالاری هم هست، کمی همین مسائل و تحقیر شدن زنان آزارم میداد. پا گذاشتم در مسیری بنام مبارزه برای آزادی و رهایی زنان، و شکستن مردسالاری در هر جایی که من باشم، خونه، جامعه، محل کار و...

تا اینکه الانم میبینم حتی برخی دختران همین فامیلِ مردسالار، من رو الگو قرار دادن، و در مشکلاتی میگن به ونوس میگیم اون می‌تونه این مورد ‌‌(مشکل ناشی از مردسالاری) را بیان و حل کنه، و... 

اما موضوعی که میخواستم بگم نتیجه‌ی مبارزه و تلاش هام هست؛ اینکه من از دیروز که مادر و خواهرانم به مسافرت رفتند، با پدرم تنها موندم. وقتی دیدم داره شام درست میکنه شاخ در آوردم. "این همون مردیِ که اگه مامانم شام نمیذاشت، خونه رو میذاشت سرش، یا اگه اون یکی دخترام بودند زورشون میکرد که باید برام شام تهیه کنید و همون قضیه‌ی پدرسالاری و...! 

اما چون من جلوش ایستادم و گفتم منو تو، تو مامانم فرقی ندارید و از برابری رو براش گفتم، اینجوری در مقابل من در کمال آرامش کاراشو خودش انجام میده، چون متوجه شده طرف مقابلش زور رو قبول نداره، و عجیب ظرفهای شامش رو هم شست. اما فکر کنم مایع استفاده نکرده باید مجدد خودم سوا کنم بشورم??.(یعنی هنوزم کار نداره و با دیدن یک مورد نمیشه از مبارزه ایستاد ...)، و با آرزوی صبر برای خودم برای این مدت مسافرت مادر... ?!! 

میخوام بگم نا امید نشیم، سد بزرگ مردسالاری پدر من، اینجوری شکست، میشه و میتونیم به برابری برسیم، 
یک روزی دیکتاتوری نظام هم در برابر مطالبات زنان ایران تسلیم خواهد شد. 
دست از تلاش برای برابری نمی‌کشیم. 
ونوس همراه انقلاب زنانه
تجربیات یا مشاهدات خود از فرهنگ مردسالارانه را برای انقلاب زنانه ارسال کنید، و به ما بگویید آیا شما هم با این فرهنگ مبارزه میکنید؟

....
?ارتباط با انقلاب زنانه ?
?صفحه فیسبوک انقلاب زنانه
facebook.com/womens.revolution1
?کانال تلگرام انقلاب زنانه 
telegram.me/enghelabezananeh
پیامگیر انقلاب زنانه در تلگرام @sjktamas
?اینستاگرام انقلاب زنانه 
instagram.com/women.revolution
?توئیتر انقلاب زنانه
twitter.com/enghelabezanane

چهارشنبه ها روز همراهي مردان است با زنان چهارشنبه های سفید 
با زناني كه وقتي گشت ارشاد با زور مي خواهد سوارشان كند مقاومت مي كنند و از شما مردان ياري مي طلبند كه تنها نظاره گر نباشيد حامي باشيد.

امروز يه اتفاق قشنگ تو مترو افتاد، ٣تا دختر كتاب آوردن ميدادن مردم بخونن، اگه هم حال نداشتن خودشون ميخوندند (از توییتر ستایش)

از مجموعه کاربران در شبکه های اجتماعی در انقلاب زنانه

انقلاب زنانه - Women's Revolution

19.اوت.2017
Page 7 of 36

connect1