25February2018

سازمان جوانان کمونیست

WPI

WPI (96)

خاورمیانه شاهد شکل گیری و سربلند کردن یک جنبشگسترده سکولاریستی و مبارزه برای رهائی جامعه از وضعیت فاجعه باری است که در نتیجه دخالتهای آمریکا و موئتلفینش و گسترش کشمکشهایخونین و ارتجاعیو قدرت گیری هر چه بیشتر دولتهای اسلامی و نیروهای تروریست اسلامی در این منطقه و مناطقی از شمال و مرکز آفریقا بوجود آمده است. مبارزات مستمر مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی آن، اعتراضات مردم ترکیه علیه حزب اسلامی حاکم، مبارزات قهرمانانه زنان و مردان آزاده در کردستان سوریه علیه داعش، گسترش جنبش سکولاریستی در تونس، مبارزه آزادیخواهانه در افغانستان علیه ارتجاع مذهبی و بویژه امروز جنبش توده ای در عراق علیه حکومت مرکزی و دار و دسته های ارتجاعی اسلامی و در دفاع از سکولاریسم، نمودهای مشخصی از این حرکت گسترده و امیدبخش است. این عکس العمل حق طلبانه و آزادیخواهانه دهها میلیون مردم کارگر و زحمتکش و زنان و جوانانی است که فقر، محرومیت، بیحقوقی و ناامنی تمام عیاری توسط دولت هایحاکم بر این کشورها بر زندگی شان حاکم شده است.این مبارزات تا همین جا ظرفیت عظیم نیروی آزادیخواهی مردم برای ایفای نقش در تحولات سیاسی و ایجاد تغییرات رادیکال و اساسی به نفع اکثریت جامعه را نشان داده و امید تازه ای در میان آنان به وجود آورده است. این مبارزات در صورت تعمیق و سازمانیابی و برخورداری از یک رهبری چپ و رادیکال میتواند ضربه قاطعی به جنبش اسلام سیاسی و دولت ها و جریانهای ارتجاعی مذهبی وارد کند و ورق را در خاورمیانه به نفع مردم و آزادیخواهی و مدنیت و انسانیت برگرداند.
در چنین شرایطی ما امضا کنندگان این بیانیه عزم خود را برای مقابله فعال با نیروها و دولتهای اسلامی و نظام حاکم بر این کشورها و حمایت و تقویت مبارزات توده های مردم منطقه اعلام میداریم. برنامه عمل مشترک ما مبتنی است بر تلاش برای تقویت و تعمیق این مبارزات علیه دولتها و نیروهای اسلامی در کشورهای منطقه، آگاه ساختن افکار عمومی جهان از جنایات آنها و جلب حمایت جهانیان از مبارزات مردم علیه این نیروها.

ما امضا کنندگان این بیانیه از تلاش و مبارزه نیروهای سکولارو آزادیخواه و چپ و کمونیست در کشورهای منطقه حمایت میکنیم.
ما خواهان آن هستیم که:
۱- دین از دولت و آموزش و پرورش و نظام قضایی و قوانین جاری جامعه جدا شود. اعتقاد و رفتار دینی هر فرد، امر شخصی و جزء آزادی وجدان فرد محسوب گردد. این اصل باید به طور شفاف و غیر قابل تفسیر در قانون اساسی و هر سند حقوق پایه ای مردم این جوامع تصریح شود و همه قوانین موجود مغایر آن ملغا اعلام گردد.
۲- تغییر نظام سیاسی حاکم بر جوامع اسلامزده به نظام سیاسی آزاد، برابر و سکولار، یک ضرورت آزادیخواهانه فوری است و ایجاب می کند که نیروهای آزادیخواه، با جدیت و تشریک مساعی برای تحقق آن تلاش کنند.
۳- ما بویژه بر مبرمیت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در راستای به هزیمت کشاندن اسلام سیاسی در خاورمیانه و شمال و مرکز آفریقا تاکید میکنیم.
ما احزاب و سازمانهای چپ وکمونیست امضا کننده این بیانیه آمادگی خود را برای پیشبرد اهداف فوق و شکل دادن به یک حرکت جهانی در دفاع از سکولاریسم و علیه نیروها و دولتهای مذهبی در خاورمیانه و شمال و مرکز آفریقا اعلام میکنیم و همه نیروهای چپ، سکولار و آزادیخواه را به پیوستن به این حرکت فرامیخوانیم.

امضاها:
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست

۳ مهر ۱۳۹۴
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵

جنایت فجیع و وحشیانه در آنکارا در روز ١٠ اکتبر (۱۸ مهر)، جامعه جهانی را شوکه کرده است. مردم بلافاصله بعد از این جنایت به خیابان آمدند و در صفوف دهها هزار نفره شعار دادند ما قاتلین را میشناسیم. و اشاره شان به اردوغان و حزب حاکم بود.

در جریان دو انفجار در تظاهرات روز گذشته بیش از ١٠٠ نفر کشته شده و ١٦٠ نفر مفقود شده اند و صدها نفر بشدت مجروح شده اند. تظاهرات آنکارا با شعار "کار، دموکراسی و صلح" توسط احزاب و نیروهای چپ ازجمله حزب دمکراتیک خلقها، حزب کار ترکیه، کنفدراسیون سندیکاهای کارگران بخش عمومی، کنفدراسیون سندیکاهای انقلابی کارگران، اتحادیه پزشکان ترکیه، اتحادیه صنفی مهندسان و معماران ترکیه، کانون وکلای آزادیخواه و تعداد زیادی نهاد غیر دولتی فراخوان داده شده بود. مردم به خیابان آمده بودند تا به جنگ و لشکرکشی و جنایات دولت اردوغان اعتراض کنند و بر خواستهای رفاهی خود تاکید نمایند. بنا به گفته شاهدان عینی بلافاصله بعد از انفجار پلیس مانع کمک رسانی به زخمی ها میشد، به سوی جمعیت گاز اشک آور پرتاب کرد و عملا باعث افزایش تلفات گردید. 

این جنایت را مردم به درست پای اردوغان و داردوسته های حاکم نوشتند. کل سیاستهای این حکومت طی این مدت در راستای ایجاد فضای جنگ و ترور و کشتار و سرکوب و رعب حرکت کرده است. دولت اردوغان در انتخابات ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) موفق به کسب آرای لازم برای تغییر قانون اساسی نشد و خود را بازنده احساس کرد و پس از آن، فضای جامعه ترکیه را نظامی کرد و تبلیغات فاشیستی و ناسیونالیستی را دامن زد و صدها نفر از فعالین چپ و فعالین اپوزیسیون کرد را به قتل رساند. 

واقعیت این است که دولت ترکیه در چند سال اخیر از جانب احزاب و نیروهای آزادیخواه، اتحادیه های کارگری و یک جنبش اجتماعی چپ و سکولار بچالش کشیده شده است، و جنایت اخیر حلقه دیگری از حملات دولت اردوغان و نیروهای اسلامی و باندسیاهی مورد حمایت او به این نیروی چپ و سکولار است. این حمله در راستای سیاست سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت حکومت اردوغان و حزب اسلامی اوست. حزب اسلامی اردوغان با این حمله در پی همان اهدافی است که با یورش به تظاهراتهای توده ای قیام گزی، با بمبگذاری و قتل عام "سروچ"، با بمبگذاری در میتینگ انتخاباتی حزب دمکراتیک خلقها در دیار بکر، با محاصره شهرها، گروگان گرفتن مردم و حمله نظامی و قتل عام در کردستان ترکیه و با حمایت از نیروهای سیاه اسلامی همچون داعش و النصره و تجهیز آنان در سوریه، دنبال میکند. این حمله تروریستی امتداد سیاست پلیس ویژه اردوغان است که در روز ۴ اکتبر پس از به اسارت در آوردن "حاج لقمان بیرلیک" در شهر شیرناک و در حالیکه زخمی بود با شلیک ۲۸ گلوله او را وحشیانه به قتل رساند و جسد وی را با طناب به پشت زره پوش بست و در شهر گرداند و برای ارعاب مردم ویدیوی آن را در مدیای اجتماعی به نمایش در آورد.

در خارج ترکیه نیز اردوغان به دنبال عروج به عنوان یک قدرت منطقه ای در تقابل و رقابت با کمپ جمهوری اسلامی-اسد-روسیه است. تشکیل کانتونهای خودگردان در کردستان سوریه و مقاومت قهرمانانه زنان و مردان کوبانی و دیگر کانتونهای روژاوا در مقابل داعش و دیگر نیروهای اسلامی در تقابل و تضاد با این سیاستها قرار دارند. اردوغان با ایجاد فضای نا امن و هرج و مرج در ترکیه به دنبال تشدید عملیات نظامی خود علیه نیروهای اپوزیسیون کردستان از جمله پ ک ک و بسط دادن این حملات به کردستان سوریه و تشکیل "منطقه امن" برای حمایت گسترده تر از نیروهای اسلامی تحت نفوذ خود در نوار مرزی میان ترکیه و سوریه است.

واکنش مرم و نیروهای آزادیخواه، برابری طلب و چپ، تظاهرات گسترده دهها هزار نفری بلافاصله پس از این حمله در آنکارا، استانبول، دیاربکر، ازمیر، مولا و دیگر شهرها و همینطور فراخوان اتحادیه های کارگری و نهادها و کانونهای صنفی به اعتصاب عمومی در روزهای ۱۲ و ۱۳ اکتبر نشانه فضای اعتراضی حاکم در ترکیه و شکست سیاست ارعاب اردوغان و دولت اسلامی او و آغاز اضمحلال آن است.

ترکیه به دوره قبل باز نمیگردد. اردوغان میخواهد انتخابات را ببرد اما فی الحال ترکیه را باخته است. حتی اگر در انتخابات اول نوامبر بتوانند با جنایت و فضا سازی و مرعوب کردن مردم بعنوان برنده ظاهر شوند، حزب اسلامی عدالت و توسعه باید بداند که دیگر با این جنایت دوره اش تمام شده و مردم ترکیه آنرا به زیر خواهند کشید. ترکیه به دوره دیگری وارد شده است.  

ما این جنایت هولناک را به شدت محکوم میکنیم. عوامل و ایادی این جنایت باید در دادگاه های صالحه به جرم جنایت علیه انسانیت محاکمه و مجازات گردند. ما خود را در سوگ مردم آزادیخواه ترکیه و بستگان از دست رفتگان در این جنایت شریک میدانیم و صمیمانه به آنان تسلیت میگوییم.

تشکیل یک قطب نیرومند چپ، آزادیخواه، برابری طلب و سکولار در ترکیه وظیفه ای مبرم در پیشبرد مبارزه برای سرنگونی حکومت جنایتکار ترکیه و ایجاد جامعه ای آزاد و برابر است.  

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ مهرماه ۱۳۹۴، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵

اطلاعیه شماره ۵

جمعه ۱۴ شهریور (۴ سپتامبر) در پنجمین جمعه تظاهرات سراسری در عراق، مردم در ابعاد وسیعتر و با شعارهای تندتری به خیابان ها آمدند و اعلام کردند که اصلاحات عبادی پاسخگوی ما نیست. شعاری با مضمون «فاسدان، اصلاح طلب شده اند» پاسخ صریحی به امثال عبادی بود و شعار مردم قادسیه علیه آیت الله حکیم و شعار مردم بصره «ارحلو» و اشغال برخی مراکز دولتی در شهرهای مختلف، خواست فوری مردم عراق را نشان میداد: حکومت اسلامی- قومی و فاسد و دار و دسته های مسلح اسلامی را نمیخواهیم. نان، آزادی و دولت سکولار و مدنی میخواهیم.

بغداد، بصره، ناصریه، حله، دیوانیه، عماره، کربلا، نجف و سماوه و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ و کوچک عراق صحنه تظاهرات میلیونی و باشکوه توده های به جان آمده عراق بود. در برخی شهرها از جمله در شهر خالص در نزدیک بغداد مردم ساختمان شورای شهر را اشغال کردند و اعلام کردند به شما فاسدان نیازی نداریم. نیروهای مسلح حکومت راه مردم به منطقه سبز در بغداد،‌ که محل ساختمان های ارگان های اصلی دولت است و در کربلا مسیر استانداری را بسته بودند تا مردم به این مناطق نزدیک نشوند.

رسانه های حاکم در غرب همچنان درمورد اعتراضات مردم عراق سکوت کرده اند و آنجا که بسیار حاشیه ای به آن اشاره میکنند، علیرغم صدها شعار و پلاکارد علیه مقامات و دار و دسته های اسلامی و خواست روشن حکومت مدنی و سکولار، بیشرمانه مردم را حامیان آیت الله سیستانی معرفی میکنند و اینکه گویا مردم به فراخوان مرتجعی مانند او به خیابان آمده اند.

با تداوم اعتراضات فضا رادیکال تر میشود. حضور و نفش زنان بیشتر میشود. فعالین زن سخنرانی میکنند و خواهان برابری و عدالت اجتماعی میشوند. شعارهای آزادیخواهانه و ضد مذهبی فراگیرتر شده است. خواست های مردم روشن تر از روزهای اول است. فضای تظاهرات در بصره با حضور هزاران کارگر نفت و حضور طیف گسترده ای از سوسیالیست ها و آتئیست ها بسیار رادیکال است. بیش از هر زمان زمینه برای شکل گیری یک رهبری رادیکال و متمرکز آماده است. مردم عراق نیاز به یک رهبری سازمان یافته و متمرکز دارند که اهداف و خواست های عمیق و انسانی شان را برای سرنگونی این حکومت و شکل دادن به حکومتی سکولار و آزاد، بر پایه برابری، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی نمایندگی کند.

 

کلیه دار و دسته های مسلح اسلامی و دولت دینی قومی عراق باید برود. مبارزه مردم عراق شایسته حمایت گرم مردم آزاده جهان و مخصوصا مردم ایران هستند. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از مبارزات مردم عراق، حمایت میکند و همه مردم به جان آمده از سرمایه داری و حکومت های گندیده اسلامی و سرکوبگر را به همبستگی با مردم عراق فرامیخواند.

 

پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه مردم عراق

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۵ سپتامبر ۲۰۱۵

تصاویر و آمار، هر دو تکان دهنده و دردناک است. فاجعه ای پس از فاجعه ای دیگر. و ما هر روز شاهد این هستیم که گروهی در دریا، صحرا، در زیر بمباران و در کامیونها جان خود را از دست میدهند. و این وضعیت میلیونها مردمی است که تلاش میکنند از سوریه و عراق و لیبی و افغانستان و برخی دیگر از کشورهای اسلام زده و جنگ زده راهی برای خلاصی پیدا کنند. و گویا پایانی بر این وضعیت ناهنجار نیست. قربانیان این وضعیت مردمان عادی هستند که تتمه جان و زندگی خود و فرزندان را به دوش گرفته اند و خود را به کوه و صحرا و دریا زده اند تا شاید جایی برای زندگی، سرپناهی برای خوابیدن و لحظه ای را در آرامش گذراندن، پیدا کنند. و آن بخشی که "خوشبخت اند" و از این جهنم عبور کرده اند و راهی به کشوری دیگر پیدا میکنند، با سیمهای خاردار و نیروهای گارد ساحلی که به طرفشان شلیک میکنند، و یا نیروهای انتظامی سرکوبگر و خشن مواجه میشوند. این مردم قربانی شرایطی هستند که خود سهمی در شکل دادن به آن نداشته اند، طرف دعوایی نبوده اند و راهی جز فرار برای پایان دادن به این مشقت نیافته اند. این وضعیت دهشتناک قلب هر فردی را که بویی از انسانیت برده باشد به درد می آورد. چرا و چگونه چنین وضعیتی شکل گرفته است؟ چه کسانی مقصرند؟ چه باید کرد؟ راه حل ما کدامست؟

این وضعیت ناهنجار، این موج عظیم پناهجویان، در درجه اول محصول جنگ خونین دولتها و دستجات تروریستی اسلامی، محصول از هم پاشیدن شیرازه جامعه و مدنیت در سوریه و عراق و لیبی، محصول دخالت نظامی جمهوری اسلامی و دولت روسیه، محصول تهاجم نظامی میلیتاریستی دولت آمریکا و متحدین اش، است. مسببین این وضعیت دولتهای مرتجع ایران و ترکیه و عربستان و قطر و اردن اند، که در رقابتها و کشمکشهای منطقه ای جریانات تروریست و آدمکش اسلامی را تا دندان مسلح کرده و به جان جامعه انداخته اند. برای پایان دادن ریشه ای به چنین وضعیت دردناکی باید دست دولت ها و جریانات اسلامی و مرتجع در این کشورها را از زندگی مردم کوتاه کرد!

اما این اقدامات یک بخش از راه حل اصولی در قبال این فاجعه عظیم انسانی است. در گوشه دیگر باید به رفتار وحشیانه و ضد انسانی برخی از دولتهای اروپایی که این پناهجویان به آنجا روی آورده اند، اشاره کرد. دولتهایی که به قایق های این پناهجویان شلیک میکنند، جلوی پناهجویان را سد میکنند، سیم خاردار میکشند و راه فرار را بر این انسانها با سرکوبگری تمام سد میکنند. دولتهایی که با زیر پا گذاشتن تمام حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی بر ابعاد این فاجعه می افزایند. باید جلوی این سیاستهای ضد انسانی را گرفت.

حزب کمونیست کارگری با قاطعیت این رفتار ضد انسانی و شرم آور دولت های ضد پناهنده را بشدت محکوم میکند. تامین یک سرپناه انسانی، ایمن و آرام برای این پناهجویان یک ضرورت فوری و عاجل است. تنها با سازماندهی و اعمال فشار بشریت انساندوست و متمدن بر این دستگاهای دولتی و سازمان ملل و نهادهای ذیربط است که میتوان آنها را وادار کرد حقوق جهانشمول انسان و پناهجویان را به رسمیت بشناسند.

از نظر ما اعمال هر نوع محدودیت بر ورود و خروج پناهجویانی که از این کشورها خود را به اروپا میرسانند عمیقا محکوم است.

تمامی پناهجویان باید از کلیه حقوق بین المللی شناخته شده شهروندی و کار در این جوامع برخوردار باشند.

ما در عین حال به مردم آزادیخواه و انساندوستی که در اطریش و آلمان و دانمارک و ... در این شرایط، علیرغم تبلیغات نژادپرستانه و پناهجو ستیز احزاب و رسانه های دست راستی، دست همیاری به سوی این مردم دراز کرده اند، درود میفرستیم و دستشان را میشفاریم. این مردم نشان داده اند که مستقل از تبلیغات کثیف ناسیونالیستی و نژادپرستانه، انسانیت کماکان زنده است. و این انسانیت و عدم تسلیم شدن به وضعیت ناهنجار موجود نقطه امید و تغییر در زندگی انسانهای معاصر است.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۲ سپتامبر ۲۰۱۵

معلمان برای پیگیری خواستهایشان روز ۱۳ مهر در تهران و شهرستانها فراخوان به تجمع اعتراضی داده اند. تجمعات معلمان قرار است از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در تهران در مقابل وزارت آموزش و پرورش و در شهرستانها در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شود. آزادی معلمان زندانی اسماعیل عبدی، رسول بداغی، علی اکبر باغانی، عبدالرضا قنبری، علیرضا هاشمب، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، افزایش حقوق بالاتر از خط فقر، بهبود وضعیت بیمه، استخدام رسمی معلمان پیمانی، تحصیل رایگان، پایان دادن به خصوصی سازی مدارس، بازسازی مدارس تخریبی و امن شدن مدارس و ارتقاء کیفیت آموزشی از جمله خواست های معلمان است.

اعتراضات سراسری معلمان که دوره جدیدی را از اواخر دیماه سال ١٣٩٣ شروع کرده است، فضای تازه ای در ایران ایجاد کرده است. این مبارزه ای است علیه فقر، بیحقوقی، نابرابری و تبعیضات اقتصادی و اجتماعی عمیقی که جمهوری اسلامی به اکثریت مردم تحمیل کرده و شایسته است که از جانب عموم مردم قاطعانه مورد حمایت قرار گیرد. یکی از خواست های معلمان آزادی همکاران زندانی آنها است و جا دارد که خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده صدها هزار نفر که اعضای خانواده هایشان در زندان، تحت شرایطی بشدت غیر انسانی مورد محاکمه قرار میگیرند و شرایطی بشدت غیر انسانی به آنها تحمیل شده است، از این خواست و از کل مبارزات معلمان پشتیبانی کنند. خواست های معلمان و در راس آنها خواست تحصیل رایگان بیشترین زمینه را برای جلب همبستگی مردم فراهم میکند و معلمان میتوانند نقش مهمی در به میدان آوردن میلیون ها خانواده دانش آموز ایفا کنند.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از مبارزات معلمان حمایت میکند و کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان و زنان و کلیه خانواده های دانش آموزان را به حمایت از معلمان و خواست های آنها و حضور فعال در تجمعات اعتراضی آنها در روز ۱۳ مهرماه فرامیخواند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۰ شهریور ١٣٩٤، ۱ سپتامبر ۲۰۱۵

روز جمعه ۲۳ مرداد (۱۴ اوت) نیز صدها هزار نفر از مردم آزادیخواه عراق در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند و خواهان انحلال پارلمان شدند. از جمله خواست های امروز مردم، محاکمه مالکی و مدحت محمود رئیس قوه قضائیه بدلیل همدستی با دزدان و فاسدان بود. انحلال شوراهای استانی یک خواست  دیگر مردم بود. تظاهرات کنندگان اعلام کردند که جمعه هفته آینده نیز دست به تظاهرات در سراسر عراق خواهند زد.

تظاهرات امروز در شهرهای بغداد، بصره، دیوانیه، کربلا، نجف، بعقوبه، عماره،‌ سماوه، ناصریه، حله، کوت، خانقین، بابل و تعداد زیادی دیگر از شهرها و شهرک های عراق برپا شد. برخی رسانه های عراقی از حضور میلیون ها نفر در این تظاهرات ها گزارش میدهند. در برخی شهرها از جمله بغداد و بصره زنان حضور فعالی داشتند. در تظاهرات بغداد فعالین سازمان آزادی زن عراق از جمله ینار محمد رئیس این سازمان با پلاکاردهای خود شرکت داشتند.

در روزهای گذشته عبادی نخست وزیر عراق در مقابل سیل خروشان مردم، دست به عقب نشینی زد و اصلاحاتی را در دستور گذاشت تا مردم را آرام کند. اما با این عقب نشینی، مردم مصمم تر به میدان آمده و امروز با شعارهای رادیکال تری به تظاهرات خود ادامه دادند. حرکت مردم برای اصلاحات نیست، مردم کل حکومت را نشانه گرفته و بجای حکومت اسلامی قومی عبادی، خواهان حکومتی سکولار هستند و گام به گام فشار خود را بیشتر میکنند.

امروز زمانی که تظاهرات کنندگان در کربلا به استانداری نزدیک شدند پلیس با ماشین های آب پاش به تظاهرات کنندگان حمله کرد. در میدان التحریر بغداد نیز میلیشیای جریانات اسلامی با چاقو و قمه به صف تظاهرات بویژه به زنان حمله کرده و عده ای را مجروح ساختند اما مردم با عزمی استوار به تظاهرات ادامه دادند و خواهان برچیده شدن دار و دسته های مسلح اسلامی شدند.

لازم به توضیح است که برخی مقامات دولت تصمیم به فرار گرفته اند. از جمله مالکی که سه روز قبل تلاشش برای فرار با سد ماموران فرودگاه مواجه شد امروز از بغداد فرار کرد و خود را به تهران رسانید. امثال مالکی میدانند که با تداوم مبارزه مردم، همکارانشان در حکومت امثال او را به منظور آرام کردن مردم، قربانی میکنند و به زندان می اندازند و به همین دلیل فرار را بر قرار ترجیح میدهند.

حزب کمونیست کارگری از مبارزات عادلانه و آزادیخواهانه مردم عراق قاطعانه حمایت میکند و مردم ایران و مردم سراسر جهان را به حمایت فعال از مردم عراق فرامیخواند. حکومت های مرتجع اسلامی در عراق و ایران باید گورشان را گم کنند و مردم سرنوشت خودشان را بدست گیرند.

 

پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه مردم عراق

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴ اوت ۲۰۱۵

 

شما هم مثل همیشه میتونین اخبار، گزارشات و نظرات خودتون رو با ما درمیون بذارید. راه های تماس ما از طریق وایبر، تلگرام، لاین، واتس آپ با شماره 0046739681438 هست. یا اینکه با ایمیلThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. نظراتتون رو برامون بفرستید.

 راه های دیگر تماس:

اسکایپ: javanan.tamas

گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist

توئیتر: javanankomonist@

مردم آزادیخواه عراق

حزب کمونیست کارگری ایران با شور و شعف اعتراضات بحق شما برای بهبود زندگی و علیه حکومت مرتجع مذهبی – قومی عراق را دنبال میکند. شعارهای "سکولاریسم، نه شیعی، نه سنی"، "نظام دینی ما را غارت کرد"، و علیه "تجار دین" و علیه داعش بخوبی جوهر اعتراضات آزادیخواهانه و پیشرو شما را بیان میکند. ما خود را در کنار شما و شریک در این مبارزه تاریخی میدانیم.

اعتراضات شما دست ردی است بر تمام تلاشهایی که میکوشد هویت مذهبی و قومی را جایگزین هویت انسانی مردم عراق کند و با الصاق این هویتهای کاذب و ارتجاعی مردم را بخش بخش کرده و رو در روی هم قرار دهد. شما مهر باطلی بر این هویت های کاذب زدید. اعتراضات شما نشان داد که شما نیز مانند مردم ایران خواهان رهایی از حکومت فاسد و مرتجع مذهبی و قومی و استقرار یک حکومت سکولار و بدست گرفتن سرنوشت خود میباشید.

اعتراضات شما تا هم اکنون مورد توجه مردم تحت ستم منطقه و بخصوص مردم ایران قرار گرفته است. نیروی امیدبخشی اکنون وارد میدان شده است. نیرویی که میتواند جریانات مرتجع اسلامی و قومی حاکم را سرنگون کرده، ریشه جریانات تروریست و آدمکش مزدور را بخشکاند و امنیت و آسایش و خوشبختی را برای مردم عراق تامین کند. اما تاثیر این اعتراضات فقط به عراق محدود نخواهد ماند. هر درجه پیشروی شما علیه حکومت اسلامی عراق در عین حال پیشروی علیه حکومت اسلامی در ایران است.

ما خود را در مبارزه علیه حکومت مرتجع عراق و نابودی دستجات تروریستی در کنار شما میدانیم و برای شما در مبارزه تان آرزوی موفقیت میکنیم.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳ اوت ۲۰۱۵ 

 

شما هم مثل همیشه میتونین اخبار، گزارشات و نظرات خودتون رو با ما درمیون بذارید. راه های تماس ما از طریق وایبر، تلگرام، لاین، واتس آپ با شماره 0046739681438 هست. یا اینکه با ایمیلThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. نظراتتون رو برامون بفرستید.

 راه های دیگر تماس:

اسکایپ: javanan.tamas

گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist

توئیتر: javanankomonist@

تظاهرات مردم عراق که از هفته قبل در برخی شهرهای جنوب عراق شروع شد، بسرعت به سراسر عراق زبانه کشید و امروز به اوج خود رسید. امروز تنها در بغداد بیش از نیم میلیون نفر به خیابان آمدند و علیه حاکمان مرتجع و فاسد عراق شعار دادند. صدها هزار نفر نیز در شهرهای سماوه، دیوانیه، بصره، ناصریه، نجف و عماره دست به تظاهرات زدند. شعارهای امروز مردم بغداد: سکولاریسم، نه شیعه، نه سنی و نظام دینی ما را غارت کرد جوهر واقعی مبارزات مردم عراق را بخوبی نشان میدهد.

تظاهرات مردم عراق از روز جمعه ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه) در بغداد، بصره، نجف و عماره شروع شد و در روزهای گذشته نیز ادامه یافت. در روزهای گذشته در شهرهای سلیمانه، رانیه، قلادزه، چمچمال، دربندیخان و حلبجه جدید در کردستان عراق نیز مردم دست به تظاهرات زدند. قطع آب و برق در گرمای کشنده عراق بهانه ای بود که مردم عراق خشم و نارضایتی عمیق خود را علیه فقر، ناامنی، بیحقوقی و علیه حکومت فاسد و مرتجع عراق نشان دهند. طبق گزارش حزب کمونیست کارگری چپ عراق، تعدادی از رهبران کارگری سرشناس از جمله فلاح الوان و سعید نعمه و همچنین هنا ادوارد چهره شناخته شده حقوق زنان از جمله سخنرانان امروز در تظاهرات بغداد بودند. طبق این گزارش جریانات چپ و سکولار نقش بارزی در هدایت این اعتراضات دارند.

حزب کمونیست کارگری از مبارزات آزادیخواهانه مردم عراق صمیمانه حمایت میکند و مردم ایران را به همبستگی با این مبارزات فرامیخواند. مردم ایران که طعم حاکمیت شوم جمهوری اسلامی را چشیده اند، خود را هم سرنوشت مردم عراق میدانند و از اوجگیری مبارزات عادلانه آنها استقبال میکنند. شعار امروز مردم بغداد «سکولاریسم، نه سنی، نه شیعه» شعار محوری مردم ایران نیز هست. حکومت های مرتجع اسلامی در عراق و ایران باید گورشان را گم کنند و مردم سرنوشت خودشان را بدست گیرند.

 

پیروز باد مبارزات آزادیخواه مردم عراق

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۷ اوت ۲۰۱۵

پرستاران قرار است ساعت ۹ صبح روز ۶ مردادماه در مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع کنند. پرستاران خواهان افزایش فوری حقوق و کاهش فشار کاری بر آنان، استخدام تعداد مورد نیاز پرستار و استخدام پرستاران پیمانی، لغو اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد، اجرای طرح تعرفه خدمات پرستاری و ارتقای سطح درمان و بهداشت در بیمارستان ها است. از خواست های پرستاران و اعتراض آنها و همینطور خواست درمان رایگان برای همه حمایت کنیم. 

از مهرماه سال ٩٣ اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد، در دستور کار مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت که با نارضایتی و اعتراض پرستاران مواجه شد. طبق این طرح ظاهرا قرار است بخشی از سود حاصله در بیمارسان ها بین پرسنل درمانی و خدماتی تقسیم شود تا از این طریق "انگیزه کاری" در میان پرسنل درمان و پرستاران  بیشتر شود. با این استدلال که خدمات بیشتری به بیماران ارائه شده و از حوادث ناگوار پزشکی کاسته شود. اما معنی عملی این طرح کشیدن کار بیشتر از پرستاران و پایین آوردن بیشتر سطح استاندارد درمانی در بیمارستانها و ایجاد تقابل میان بیماران و پرستاران است. پرستاران زیر بار این بردگی نرفته و خواهان لغو فوری این طرح و طرح مشابه آن تحت عنوان قاصدک هستند. پرستاران اعلام کرده اند که در صورتیکه اعتراضات آنها جواب نگیرد در سراسر کشور دست به تجمع خواهند زد.

خواست ها و مبارزات پرستاران شایسته همبستگی گرم همه مردم است. به هر شکل که میتوانیم از خواست های آنها و خواست درمان رایگان برای همه حمایت کنیم. فضایی از همبستگی با مبارزت پرستاران و همینطور کارگران، معلمان و بازنشستگان را در سراسر کشور ایجاد کنیم و نیروی خود را برای مقابله با تبعیضات، محرومیت ها، فقر و بیحقوقی متحد و یکپارچه گردانیم.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲ مرداد ۱۳۹۴، ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵

طبق گزارشات مختلفی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، معلمان طبق فراخوانی قرار گذاشته بودند ساعت ۱۰ صبح امروز ۳۱ تیرماه در مقابل مجلس دست به تجمع بزنند. هزاران معلم از تهران و بسیاری از شهرهای کشور بطرف مجلس حرکت کردند. نیروهای سرکوب شامل نیروی انتظامی و مزدوران لباس شخصی و ضد شورش با باتوم و سپر از قبل در مقابل مجلس و کلیه خیابان های اطراف مستقر شده بودند تا مانع تجمع معلمان شوند. علیرغم این معلمان زیادی خود را به مقابل مجلس رساندند. سرکوبگران از بدو حضور معلمان دست به متفرق کردن آنها زدند اما با مقاومت معلمان مواجه شدند. دهها نفر را دستگیر کردند تا به هر قیمت جلو تجمع را بگیرند. طبق گزارشی بین صد تا دویست معلم را دستگیر کرده و به ماشین هایی که در اطراف مجلس مستقر کرده اند منتقل کردند. سر و صدای اعتراضی معلمان زن مانع دستگیری تعداد بیشتر شده است. معلمان دستگیر شده از تهران و شهرهای مختلف از جمله مشهد، اصفهان، قزوین، شهر کرد، ارومیه، ساری، مریوان هستند.

علیرغم دستگیری گسترده، معلمان به مقاومت و تلاش برای تجمع و شعار دادن ادامه دادند. بطور موضعی تجمع کردند، دستها را بعلامت پیروزی بالا بردند و شعار معلم زندانی آزاد باید گردد سر دادند. معلمان معترض جلو برخی ماشین هایی که معلمان دستگیر شده در آنها بودند را نیز سد کردند و مانع حرکت ماشین ها شدند.

طبق گزارشات مختلف، نیروهای سرکوب حتی مانع توقف قطار مترو تهران در ایستگاه بهارستان شده اند و اینرا داخل مترو به مسافران اعلام کرده اند. فضای مقابل مجلس و خیابان ها و کوچه های اطراف حالت غیر عادی دارد و نیروهای سرکوب از مغازه داران هم خواسته اند بیرون مغازه نایستند و به داخل مغازه های خود بروند. یکی از معلمان در گزارشی که برای ما ارسال کرده میگوید:

«پلاکاردهایی با شعار خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون. ما همه عبدی هستیم. آموزش را کالایی نکنید. حقوق شهروندی ما و زندگی انسانی با خود داشتیم که نتوانستیم بلند کنیم و منتظریم ببینیم امکان تجمع پیدا میکنیم یا نه. ممکن است امروز نگذارند اعتراض خودمان را نشان دهیم. ولی ما ساکت نمی مانیم. همیشه راهش پیدا میشود. اسماعیل عبدی و معلمان زندانی باید آزاد شوند. ما حق و حقومان را میخواهیم».

معلم دیگری نوشته است: «امروز با جمعی از همکاران معلم و با تعدادی از پرستاران که بصورت پیمانی کار میکنند، قرار داشتیم تا به مقابل مجلس برویم. دوستان پرستار سه پلاکارد همراه داشتند: معلم، پرستار اتحاد، اتحاد. حقوق بالای خط فقر حق مسلم ماست. تحصیل رایگان، درمان رایگان حق مسلم ماست. در چند دسته بطرف بهارستان حرکت کردیم. هر چه به میدان نزدیک تر میشدیم فضا امنیتی تر میشد. چقدر ترسیده بودند. نیروی زیادی علیه ما معلمان بسیج کرده بودند. فضا سنگین بود و معلمان را متفرق میکردند. نتوانستیم پلاکاردها را بلند کنیم. اگر تجمع امروز صورت میگرفت بدون شک گسترده تر از همه تجمعات تا کنونی بود».

و گزارش دیگری اینطور نوشته است: «ما دوباره به طرف مجلس برگشتیم. معلمان هنوز در اطراف مجلس پراکنده اند. پلیس نمیگذارد کسی جمع شود ولی ده قدم آنطرف تر در میدان دوستان شعار معلم زندانی آزاد باید گردد را سر دادند. دوستان دیگری از سوی دیگر آنرا تکرار کردند. هنوز معلمان در محل پخش هستند. امروز اگر چه نتوانستیم جمع شویم، اما پیام اعتراض خودمان را رساندیم. از جلوی مغازه داری رد میشدم، میگفت درود بر معلمان. و این گفته او نشان میداد که ما کار خودمان را کرده ایم».

امروز اوباش خامنه ای و روحانی، سرکوبگران حکومت اسلامی، جلو تجمع سازمان یافته معلمان را گرفتند اما معلمان با حرکت امروز خود اعتراضشان را نشان دادند و با تجربه مبارزاتی زیادی که اندوخته اند و شبکه ها و گروههای مختلفی که ایجاد کرده اند، سازمان یافته تر و قدرتمندتر به میدان خواهند آمد. جلو طوفان اعتراض معلمان و مردم را نمیتوان گرفت. روحیه مصمم معلمان در حرکت امروز نشانه محکمی از طوفانی است که در راه است.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵

Page 5 of 7

connect1