25February2018

سازمان جوانان کمونیست

Friday, 12 May 2017 01:53

فراخوان سازمان جوانان کمونیست به نه فعالانه و اعتراضی در رابطه با انتخابات جمهوری اسلامی(1396 – 2017) 19 مه، جمعه 29 اردیبهشت

Written by

نتخابات و دوره قبل، همزمان و بعد از آن در جمهوری اسلامی، همواره یکی پر تنش ترین مکانیزم ها و دوره های حیات جمهوری اسلامی بوده است. این تنش ناشی از ماهیت سرکوبگرانه، غیر منتخب بودن، و باند بازی و مافیای این حاکمیت است.
در تمام سالهای عمر جمهوری اسلامی، این حاکمیت تلاش کرده که خود را منتخب مردم نشان دهد اما به دلیل اینکه اساس آن بر مافیایی بودن و استثمارگر بودن بناست، نه تنها هیچ ارتباطی به انتخابی بودن ندارد، بلکه در زمان های مختلف بخصوص در انتخابات های خود، در یک موقعیت متناقض و تحت فشار شدید قرار میگیرد. لذا در اینگونه موارد استراتژی کلان حکومت این است که با بهره برداری از تبلیغات سیاسی مبنی بر منتخبِ مردم بودن و در عین حال گذراندن دوره انتخاباتی با کمترین اصطکاکات و تنش های بین باندهای درون حکومتی، و جلوگیری از بازنشدن فضا برای اعتراضات و تظاهراتهای خیابانی وسیع مردمی، این دوره حساس را پشت سر بگذارد.
و اما در این دوره اخیر با وجود فضای معترض تر جامعه و عروج و گسترش بیشتر جنبشهای اعتراضی، و نیز پررنگ تر شدن نقش سیاسی، طبقاتی جنبش کارگری و تعمیم مواضع پیشرو این جنبش به دیگر جنبشهای اجتماعی و اعتراضی جامعه، و با وجود به چالش کشیدن روزمره حکومت توسط جنبش ها و اقشار مختلف، حکومت جمهوری اسلامی، از لحاظ اقتصادی و سیاسی در بحران فراگیرتری نسبت به گذشته بسر میبرد.
برجام و نقش برآب شدن تمام تبلیغات دولت تدبیر و امید از یک طرف، و بی معنا بودن تبلیغات جناح اصولگرا و خامنه ای از طرف دیگر، و نیز سهم خواهی باندهای حکومتی از ثروت های کلان و از قدرت سیاسی و ارگانهای حکومتی و دولتی، فضای سیاسی را در جامعه بوجود آورده که کمپ اکثریتی از مردم تشکیل شده که خواهان تغییر ریشه ای در وضعیت موجود هستند، و همیشه این کمپ بخش اصلی از توده عظیم مردم هست که در انتخابات شرکت نمیکنند.
در مقابلِ کمپ معترضِ متشکل از اکثریت مردم، قطبی که متشکل از جناح اصولگرا و باند خامنه ای است با رویکردی انتقادی به قطب دیگر که متشکل از جناح حسن روحانی و اصلاح طلبان است، قصد دارد با حفظ وجه رژیم در سطح صفوف درون حکومتی، در سطح جامعه و در سطح خارج از ایران از این انتخابات به نفع خود بهره برداری کند. از آنطرف، قطب دیگر که متشکل از جناح حسن روحانی و اصلاح طلبان و حواریون داخلی و بیرون شده از حکومت و نیز رسانه هایشان میخواهند با تهدید و ترساندن مردم مبنی بر اینکه در صورت عدم شرکت مردم، نماینده منتخب قطب خامنه ای دست بالا پیدا خواهد کرد، اکثریت مردم را تشویق به شرکت در انتخابات میکنند، ابزار تهدید این قطب انتخاب بین بد و بدتر است.
و اما ما به عنوان قطبی از جامعه و مشخصا نسلی که خواهان تغییر بنیادین و اساسی در جامعه هستیم و معتقدیم سرنگونی جمهوری اسلامی اولین گام رهایی اقشار تحت ستم در جامعه ایران است، ما به عنوان اکتیویست های عرصه های دانشجویی، جوانان، زنان، ال جی بی تی کیو ها، آئتیست ها و خداناباوران، باید با توجه به همه این شرایط بتوانیم نقش خودمان را بخش پیشرو و رادیکال، آزادیخواه، برابری طلب و سکولار ایفا کنیم. موضع ما همچنان دوره های قبل، عدم شرکت در انتخابات حکومت و مشروعیت ندادن به حاکمیت جمهوری اسلامی و مضحکه انتخاباتی است. ضمن اینکه تشویق مردم به برخورد فعالانه و معترضانه علیه وضعیت موجود را در دستور کار خود قرار داده ایم. در این دوره حساس باید با استدلال سیاسی و فعالیت ها چه در شبکه های اجتماعی، و چه فعالیت های محلی و میدانی، تعداد هر چه بیشتری متقاعد شوند که عدم شرکت در انتخابات یعنی تقویت استراتژی سرنگونی طلبی در مقابل استراتژی اصلاح طلبی و تداوم عمر حکومت. باید تعداد هر چه بیشتری متقاعد شوند که هزینه عدم شرکت در انتخابات برای حکومت بسیار بیشتر است و با توجه به انیکه امسال نسبت به ۴ سال قبل مردم موقعیت جلوتری برای عرض اندام دارند، قطعا عدم شرکت در انتخابات مردم را در موقعیت بهتری قرار میدهد.
در همین راستا اقداماتی در داخل و خارج از ایران پیشنهاد می شود که غالبا علنی و اجتماعی و با توجه به شرایط و روابط و امکانات هر فرد و مجموعه طراحی شده است؛

در داخل ایران:
محور فعالیت ها در ایران باید سازماندهی اجتماعی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات و اعلام مطالبات اقشارمختلف جامعه باشد؛
*مطرح کردن و تاکید بر مطالبات اقشار مختلف جامعه در بین دانشجویان، تشکل ها و نهادهای مستقل در سطح جامعه توسط فعالین جنبش زنان، کارگری، دفاع از کودکان و محیط زیست و غیره اقدامات موثری در این راستا است.
*به چالش کشیدن تک تک استدلالات مدافعین شرکت در انتخابات با الویت بندی، و پاسخ دادن به آنها با هدف نقد خط و موضع و تبلیغات اصلاح طلبان و حواریون داخلی و خارجی جمهوری اسلامی.
1.براه اندازی یک گفتمان وسیع و گسترده در بین بخشهای مختلف جامعه. این امر با براه انداختن یک موج اجتماعی در شبکه های اجتماعی در اینترنت و در سطح جامعه امکان پذیر است. حضور فعال در گروههای تلگرام و سایر امکانات شبکه های اجتماعی دیگر این امکان را به معترضین میدهد که از اینگونه تریبون ها بهترین بهره را در راستای سازماندهی اجتماعی و بیان مطالبات ببرند.
2.تشکیل جمع هایی در محل زیست، کار و تحصیل و مطرح کردن بحث های حول محور انتخابات میتواند بستر مناسبی برای سازماندهی اجتماعی باشد. نوشتن بیانیه ها و فرموله کردن مطالبات عرصه های مختلف، و توجیه برای عدم شرکت در انتخابات، و در گام بعدی انتشار بیانیه ها و مطرح کردن مطالبات اکثریت جامعه، می تواند گام موثری در راستای هدف تعریف شده و نیز همبستگی بیشتر بین تشکل ها و جمع ها باشد.
3.تهیه تصاویر سلفی، پیامهای کتبی، ویدئویی و صوتی با محور "نه به انتخابات جمهوری اسلامی" و "انتخابات جمهوری اسلامی راه حل نیست" و انتشار وسیع در شبکه های اجتماعی.
* نکته مهم اینکه همیشه در فاصله مانده به انتخابات در جمهوری اسلامی و تلاش این حکومت که سعی میکند با عدم سخت گیری های همیشگی، خود را یک حکومت مردمی نشان دهد، فضای نیمه بازی ایجاد می شود که جامعه بخصوص فعالین عرصه های مختلف باید بتوانند با اقدامات مناسب بیشترین بهره را از این فضا ببرند. یکی از این اقدامات مهم به چالش کشیدن خط و موضع و تبلیغات اصلاح طلبان و حواریون داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است و یکی دیگر از اقدامات مهم که قبلا هم اشاره شد اعلام مطالبات اقشار مختلف و تاکید بر آنهاست.

در خارج از ایران:
1.شرکت وسیع و فعال در تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در مقابل سفارت ها و کنسولگری های این حکومت در شهرها و کشورهای مختلف، بخصوص روزی که انتخابات حکومت برگزار می شود و در دست داشتن شعارهایی علیه حکومت اسلامی و با خواست سرنگونی.
2.نمایندگی کردن مطالبات اقشار مختلف جامعه ایران، در مکانها و موقعیت های مختلف، اعم از تجمعات اعتراضی، کنفرانس ها، سمینار ها و غیره.
3.تهیه تصاویر سلفی، پیامهای ویدئویی با محور "نه به انتخابات جمهوری اسلامی" و "انتخابات جمهوری اسلامی راه حل نیست" و "سرنگونی جمهوری اسلامی اولین گام رهایی جامعه ایران است" و انتشار وسیع در شبکه های اجتماعی.
4.حضور فعال در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و نقد استدلالات مدافعین شرکت در انتخابات، و پاسخ دادن به آنها.

سازمان جوانان کمونیست
اردیبهشت 1396
مه 2017

نظراتتان را بصورت کامنت در پایین همین پست و نیز صوتی و کتبی میتوانید از طریق شماره 0046739681438 در واتس اپ، ایمو، لاین، وایبر و تلگرام هم برای ما بفرستید.
پیامگیر ما در تلگرام:
@sjktamas
کانال تلگرامی:
https://t.me/jk_org
@jk_org
https://telegram.me/joinchat/BOIwHju5SjiuAM37-ufV2g
Skype: javanan.tamas
Twitter: @javanankomonist
Instagram: Javanan.Komonist
Tell: 0046739681438
فیسبوک:
https://www.facebook.com/cyo.sjk
@cyo.sjk
https://www.facebook.com/wpiran/
کانال یوتیوب:
https://www.youtube.com/javanankomonist
صفحه گوگل پلاس:
https://goo.gl/sCCXVT
سایت:
www.cyoiran.com
ایمیل:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment


Security code
Refresh

connect1