22February2018

سازمان جوانان کمونیست

Friday, 27 February 2015 00:00

اعتراض نمادین دختر افغان

Written by

اعتراض نمادین این دختر جوان از قلب افغانستان و در خیابانهای کابل به آزار و اذیت خیابانی زنان در این کشور. باید واقعا به شجاعت این دختر آفرین گفت.
این دختر جوان با پوشیدن زرهی شبیه پستان و باسن سعی دارد توجه عمومی را به این مسئله که چقدر زنان در خیابانهای افغانستان برای تردد در خیابانها مشکل دارند جلب کند.

 
 

 

Add comment


Security code
Refresh

connect1